Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit volgende bestuursleden:

  • mevrouw drs. Marina Fermo (voorzitter)
  • de heer prof. dr. ir. Theo Spek (secretaris penningmeester)
  • de heer prof. dr. Matthijs Schouten (algemeen bestuurslid)

Momenteel zijn wij op zoek naar twee extra bestuursleden. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Het bestuur vergadert driemaal per jaar.

Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De bestuurders ontvangen geen beloning. Er wordt geen vacatiegeld betaald. Onkostenvergoeding beperken zich tot gemaakte reiskosten en administratiekosten.

Website: www.projectlanding.nl
E-mail: info@projectlanding.nl

Postadres: Isaak Hoornbeekstraat 46, 2613 HJ Delft
RSIN: 857195207
IBAN: NL45 TRIO 0338531653
KvK-nummer: 67842402