Expedities

Landschapsexpedities zijn gevarieerde cursussen van drie dagen die op locatie worden gegeven en waarin deelnemers op een actieve wijze natuur en landschap in hun eigen woonomgeving leren kennen, lezen en met elkaar ervaringen uitwisselen over hun eigen band met het landschap in het land van herkomst en in Nederland.

Wat kan ik van de expeditie verwachten?

 • drie inspirerende dagen;
 • sterk interactieve excursies te voet, per fiets en per bus;
 • het landschap ontdekken op drie verschillende schaalniveaus;
 • gezelschap en begeleiding door landschapsdeskundigen met hart voor het gebied en de mens;
 • veelzijdige kennis: van natuur en cultuurhistorie tot huidige wetgeving omtrent het gebruik van het landschap;
 • groot netwerk;
 • veel ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis, ideeën en opvattingen over zowel de landschappen hier als die in het eigen land van herkomst.
 • Nederlands is de voertaal maar er zal indien nodig ook uitleg in het Engels worden gegeven.

Waarom we voor het Nederlands als voertaal hebben gekozen?

Taal en lokaal zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De diepte en de diversiteit van het lokale landschap kunnen het beste in de lokale taal uitgedrukt worden. Daarom hebben we voor het Nederlands als voertaal van de expedities gekozen. Bij verzoek is toelichting in het Engels altijd mogelijk.

Hoe wordt het programma van de pilotexpedities opgesteld?

 • pilotexpedities worden voor de start in samenwerking met de deelnemers zelf en de partnerorganisaties vormgegeven;
 • beleving, wensen en verwachtingen van de deelnemers spelen een doorslaggevende rol;
 • één volledige expeditie bestaat uit drie dagen (bijv. van vrijdag t/m zondag, of op drie zater- en/of zondagen).

Wat kost het?

De expeditie heeft een waarde van 395,- erop per deelnemer. Deelname aan de pilot in Zuid-Holland  is maar 95,- euro, inclusief 3 maaltijden en versnaperingen. Studententarief is 50,-euro. Mocht u financieel niet in staat zijn om dit bedrag te betalen, neem contact met ons op en we gaan kijken wat er mogelijk is.

Het aantal plekken is beperkt. Meld je daarom vroegtijdig aan om een teleurstelling te voorkomen. Je motivatie is voor ons belangrijk omdat je samen met andere deelnemers en landschapsdeskundigen het team gaat vormen dat het definitieve expeditieprogramma zal opstellen.

Waar en wanneer vinden de expedities plaats?

Expeditie Noord-Brabant, vertrek vanuit Eindhoven – 12-14 oktober 2018. Inschrijven.

Expeditie Zuid-Holland, vertrek vanuit Den Haag of Delft – 26 mei, 16 juni en 29 juni 2019. Inschrijven.