Expedities

Landschapsexpedities zijn gevarieerde cursussen van drie dagen die op locatie worden gegeven en waarin deelnemers op een actieve wijze natuur en landschap in hun eigen woonomgeving leren kennen, lezen en met elkaar ervaringen uitwisselen over hun eigen band met het landschap in het land van herkomst en in Nederland.

Wat kan ik van de expeditie verwachten?

 • drie inspirerende dagen;
 • sterk interactieve excursies te voet, per fiets en per bus;
 • het landschap ontdekken op drie verschillende schaalniveaus;
 • gezelschap en begeleiding door landschapsdeskundigen met hart voor het gebied en de mens;
 • veelzijdige kennis: van natuur en cultuurhistorie tot huidige wetgeving omtrent het gebruik van het landschap;
 • groot netwerk;
 • veel ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis, ideeën en opvattingen over zowel de landschappen hier als die in het eigen land van herkomst.
 • Nederlands is de voertaal maar er zal indien nodig ook uitleg in het Engels worden gegeven.

Waarom we voor het Nederlands als voertaal hebben gekozen?

Taal en lokaal zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De diepte en de diversiteit van het lokale landschap kunnen het beste in de lokale taal uitgedrukt worden. Daarom hebben we voor het Nederlands als voertaal van de expedities gekozen. Bij verzoek is toelichting in het Engels altijd mogelijk.

Hoe wordt het programma van de pilotexpedities opgesteld?

 • pilotexpedities worden een maand voor de start in samenwerking met de deelnemers zelf en de partnerorganisaties vormgegeven;
 • beleving, wensen en verwachtingen van de deelnemers spelen een doorslaggevende rol;
 • één volledige expeditie zal op drie voor de deelnemers wenselijke dagen plaatsvinden (bijv. van vrijdag t/m zondag, of op drie zaterdagen).

Wat kost het?

Deelname aan de pilots is kosteloos maar het aantal plekken is beperkt. Meld je daarom vroegtijdig aan om een teleurstelling te voorkomen. Je motivatie is voor ons belangrijk omdat je samen met andere deelnemers en landschapsdeskundigen het team gaat vormen dat het definitieve expeditieprogramma zal opstellen.

Waar en wanneer vinden de expedities plaats?

Expeditie Noord-Brabant, vertrek vanuit Eindhoven – 12-14 oktober 2018. Inschrijven.

Expeditie Zuid-Holland, vertrek vanuit Delft – mei 2019. Inschrijven.