Missie

De stichting heeft tot missie migranten (van vluchteling tot allochtone burgers en expats) in Nederland te inspireren en begeleiden bij het ontdekken van het landschap en de natuur in hun woon- en werkomgeving en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de verbondenheid met deze leefomgeving.