Privacy Policy

Privacy Policy Stichting Project Landing

Stichting Project Landing hecht belang aan uw privacy. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Doel

  1. Als u contact via de contactformulier met ons opneemt of inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend die persoonsgegevens gevraagd die van belang zijn voor de afhandeling van uw vraag of de inschrijving. Hiertoe verwerken wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam; E-mailadre
  2. Als u zich aanmeldt voor een expeditie, excursie, lezing of een bijeenkomst, worden die persoonsgegevens gevraagd die van belang zijn voor de inschrijving, zoals: communicatie met de stichting, communicatie tussen de deelnemers, maat-advies, feedback en klanttevredenheidsonderzoek. Wij verwerken van u de volgende gegevens: Voor- en achternaam; Geboortedatum; Woonplaats; Herkomstland; Talen; E-mailadres.
  3. Als u contact met ons opneemt als een vertegenwoordiger van een organisatie, verwerken wij van u de volgende gegevens: Voor- en achternaam; Organisatie; Functie; E-mailadres.

Op de website vermelden wij geen van de bovenstaande gegevens. Alleen links naar partnerorganisaties, fondsen en teamleden worden op de website of in promotie- en informatiemateriaal vermeldt.

Nieuwsbrief

Indien u hiervoor op de website aanmeldt, ontvangt u onze nieuwsbrief per e-mail. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Persoonsgegevens worden ook niet intern gedeeld, tenzij vooraf om toestemming is gevraagd. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Bewaartermijn

Stichting Project Landing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Bij het uitschrijven voor de nieuwsbrief worden de gegevens gelijk vernietigd. Bij een deelname aan één van de evenementen worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard en uitsluitend gebruikt voor statistische analyse. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en analyse kan de deelnemer schriftelijk een toestemming aan de stichting geven om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle deelnemers, klanten en deelnemende organisaties de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U kunt dan contact met ons op nemen via info@projectlanding.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dat kan via info@projectlanding.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07 augustus 2018.