Team en partners

 

 

 

 

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen speelt een faciliterende rol en zal een inhoudelijke bijdrage leveren in het programma van de expedities. Het Kenniscentrum Landschap is een wetenschappelijke opleidings- en onderzoekscentrum dat over een uitgebreide kennis van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse landschappen beschikt, evenals over een groot netwerk in de Nederlandse landschaps- en erfgoedwereld.

Natuurmonumenten (Projectgroep Landschap) speelt een faciliterende rol in het project (cursuslocaties, natuurgidsen) en zal een inhoudelijke bijdrage leveren in het programma van de landschapsexpedities.

Afhankelijk van het expeditiegebied worden er ook samengewerkt met andere natuur-, landschaps- en erfgoedorganisaties.

Prof. dr. ir. Theo Spek, treedt op als inhoudelijk kwaliteitsbewaker van de activiteiten van het Project Landing.

 

 

Irina van der Vlag-Churylova is de algemeen coördinator van het project en wordt geassisteerd o.a. door studenten en medewerkers van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten.

Oriana van der Sande is algemene PR en communicatiecoördinator van het project. Oriana is tevens nauw betrokken bij de organisatie van de expeditie Den Haag-Delft, informatiebijeenkomsten en verhaalavonden.

 

Diana Bizarro is de coördinator voorbereidingen in de regio Eindhoven. Diana zorgt voor het vormen van een expeditie team.